Privacyverklaring

Phoenixx.video

 

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Phoenixx.video. In deze verklaring verschaft De Groot c.s. B.V., gevestigd te (9712NN) Groningen aan de Nieuwe Ebbingestraat 78a (hierna: Phoenixx.video) informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen (Talenten en bedrijven) in het kader van de dienstverlening en websites van (Phoenixx.video). (Phoenixx.video) gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15-11-2018. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die (Phoenixx.video) verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, arbeidsbemiddeling, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze websites.

Door het aanmaken van een profiel, afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan (Phoenixx.video) om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan (Phoenixx.video) verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

(Phoenixx.video), gevestigd aan de Nieuwe Ebbingestraat 78a te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69229074 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Talentprofiel

 • Inloggegevens (gebruikersnaam (e-mailadres) + wachtwoord)
 • Authenticatienummers
 •  Personalia
  • Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Profiel video (video-pitch)
 • Locatiegegevens
  • Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Tags
 • Arbeidsstatus
  • Werkzoekend of Werkend
 • Werkervaring
  • Beroepen
  • Bedrijven
  • Datum in dienst treding
  • Datum uit dienst treding
 • Opleidingsgegevens
  • Naam opleiding
  • Plaats opleiding
  • Opleidingsniveau
  • Diploma behaald (ja/nee)
  • Datum opleiding gestart
  • Datum opleiding beëindigd

Bedrijfsprofiel

 • Inloggegevens (gebruikersnaam (e-mailadres) + wachtwoord)
 • Authenticatienummers
 • Bedrijfsgegevens
  • Logo
  • Bedrijfsnaam
  • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
  • Straatnaam
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Plaats
  • Bedrijfsvideo
 • Personalia
  • Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Pasfoto
 • Vacaturegegevens
  • Titel
  • Actieve vacature (Ja/Nee)
  • Postcode
  • Plaats
  • Land
  • Sector
  • Opleidingsniveau
  • Dienstverband
  • Uren per week
  • Jaren ervaring
  • Vacature omschrijving
  • Functie omschrijving
  • Tags
 • Vacature-pitches (presentaties van vacatures door huidige medewerkers op video)
 • Locatiegegevens
  • Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
Verzameldoelen en bijbehorende gegevens

Persoonsgegevens worde verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor de inschrijving van betrokkenen (bedrijven) slaat Phoenixx.video bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van de contactpersoon op. Deze gegevens bestaan uit inloggegevens, personalia, bedrijfsgegevens, vacaturegegevens, contactgegevens, locatiegegevens en een bedrijfsvideo en/of vacature-video.

Voor de inschrijving van betrokkenen (talenten) slaat Phoenixx.video persoonsgegevens op welke bestaan uit inloggegevens, personalia, arbeidsverleden, opleidingsverleden, video-pitch locatiegegevens en contactgegevens.

Om betrokkenen op de hoogte te houden ten aanzien van voortgang, nieuwe ontwikkelingen en andere informatie slaat Phoenixx.video locatiegegevens en contactgegevens op.

Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en onderhoud van de app/website en/of systeem slaat Phoenixx.video technische en websitegegevens op.

Voor het doen van (wetenschappelijk) onderzoek slaat Phoenixx.video geanonimiseerde gegevens op met het doel de werking van het systeem te verbeteren.

Websites, apps en systeem

Bezoekers

 • Ip-adres
 • Surf- en clickgedrag
 • Cookies (zie hieronder) (functionele cookies, analytische cookies,
 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina's.
 • Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en inhoud bericht)
Verzameldoelen

Binnen de App, website en/of het systeem van (Phoenixx.video) worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan (Phoenixx.video) de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Phoenixx.video bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Phoenixx.video is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Phoenixx.video te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Phoenixx.video aan te gaan.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. (Phoenixx.video) maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Phoenixx.video maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen. Phoenixx.video heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Phoenixx.video te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Phoenixx.video heeft hier geen enkele invloed op. Phoenixx.video heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

(Phoenixx.video) bewaart de gegevens tot twee jaar nadat betrokkenen het desbetreffende Account en/of App afmelden en/of verwijderen. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun Account verwijderen of de gegevens binnen het Account wijzigen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van twee jaar nadat de gebruiker zijn account op de website heeft gesloten.

Phoenixx.video kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Phoenixx.video verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens

Het is mogelijk dat Phoenixx.video bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 • VideoCompany
  • Toegang tot Personalia
 • Hippographic
  • Toegang tot Personalia
 • Wetenschappelijke onderzoekinstellingen
  • Toegang tot geanonimiseerde gegevens en statistieken
 • InDiv Solutions BV - IT-partner voor hosting en onderhoud website, app, systeem Toegang tot
  • Inloggegevens (gebruikersnaam (e-mailadres) + wachtwoord)
  • Authenticatienummers
  • Personalia
  • Locatiegegevens
  • (Mobiel) telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Tags
  • Arbeidsstatus
  • Werkervaring
  • Opleidingsgegevens
  • Bedrijfsgegevens
  • Personalia
  • Vacaturegegevens
  • Vacature-pitches (presentaties van vacatures door huidige medewerkers op video)
  • Locatiegegevens
  • Mobiel telefoonnummer
  • E-mailadres
 • Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van (Phoenixx.video), zoals drukkerijen, e- mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor (Phoenixx.video) en heeft (Phoenixx.video) de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien (Phoenixx.video) hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. (Phoenixx.video) zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Phoenixx.video gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zo maakt Phoenixx.video gebruik van firewall software die draait op de Virtual Private Server (VPS). Deze wordt maandelijks up-to-date gehouden. Daarnaast beschikt het datacenter waar de data staat over de ISO 27001 en NEN 7510 normen.

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen wel worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Phoenixx.video zal bij doorgifte van uw persoonsgegevensbuiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een Account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het Account kunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:


Phoenixx.video
Adres: Nieuwe Ebbingestraat 78a
Postcode: 9712NN
Plaats: Groningen
E-mailadres: info@phoenixx.video
Telefoonnummer (voor informatie en vragen): +31 (0) 85 06 05 077